Tilsynsrapporter

Efter hvert fysisk tilsyn på et husdyrbrug udarbejder kommunen en tilsynsrapport, som sendes til husdyrbruget. I rapporten skal der blandt andet stå, om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser.

Kommunen er ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporterne på kommunens hjemmeside, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Krav om offentliggørelse af tilsynsrapporter trådte i kraft pr. 7. januar 2014 for IED husdyrbrug. Efter 7. juli 2015 gælder offentliggørelse for alle udførte miljøtilsyn.

Tilsyn på IED husdyrbrug i 2014

Grundvej 19, 8960 Randers SØ

Tilsyn udført 2015 (efter 7. juli)

Tilsyn udført 2016 (før 1. maj)

Tilsyn udført 2016 (efter 1. maj)

Tilsyn udført efter 1. maj 2016 skal offentliggøres på DMA (Digital MiljøAdministration) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Digital MiljøAdministration