Tilsynsplan husdyrbrug industri

Randers Kommune er forpligtet til at have en tilsynsplan gældende for industri og husdyrbrug.

Mål med tilsynsplanen:

  • At forebygge forurening samt, at virksomhederne og husdyrbrugene overholder den samlede miljølovgivning.
  • At give åbenhed om kommunens tilsynsindsats.

Tilsynsplanen skal opdateres mindst hvert 4. år.

Du kan læse mere i bekendtgørelsen om miljøtilsyn.