Tilsynsberetning

Kommunerne skal hvert år senest 1. april indsende en beretning til Miljøstyrelsen om det foregående års indsats i forhold til miljøgodkendelser og miljøtilsyn.