IED Husdyrbrug

IED husdyrbrug omfatter:

  • Svinebrug over 270 dyreenheder (DE), hvor mindst 90 % af dyreenhederne udgøres af søer med smågrise indtil 30 kg eller 750 stipladser til søer
  • Svinebrug over 210 DE med slagtesvin (over 30 kg) eller 2.000 stipladser for slagtesvin
  • Fjerkræbrug over 100 DE med slagtekyllinger eller 40.000 stipladser til slagtekyllinger
  • Fjerkræbrug over 230 DE med æglæggende høns eller 40.000 stipladser for æglæggende høns

IED Svinebrug

Bruuns Plantage Vej 1, 8970 Havndal - Miljøgodkendelse 100418

Demstrupvej 42, 8970 Havndal - Miljøgodkendelse 240811 og Tillæg 120816 og Tillæg 290817

Elmegårdsvej 1, 8990 Fårup - Miljøgodkendelsen 101214

Grundvej 19B, 8960 Randers SØ - miljøgodkendelse 091117

Hammelvej 133, 8940 Randers SV - Miljøgodkendelse 131113 og Tillæg 160217

Haslundkærvej 31, 8940 Randers SV - Miljøgodkendelsen 190504 og Revurdering 140813

Hvilhusevej 31, 8970 Havndal - Miljøgodkendelse 271206

Langagervej 4, 8870 Langå - Miljøgodkendelse 110412 og  Tillæg 160113 og  Tillæg 090414

Lindegårdsvej 67, 8930 Randers NØ - Kap. 5 miljøgodkendelse 271206 og Miljøgodkendelse 251116

Mosedraget 4, 8920 Randers NV - Miljøgodkendelse 111115

Overgårdsvej 2, 8970 Havndal - miljøgodkendelse 020816

Overgårdsvej 28, 8970 Havndal - MBL miljøgodkendelse 010101 og HDL miljøgodkendelse 290716

Sparrehusevej 17, 8981 Spentrup - Miljøgodkendelse 100903 og  Tillæg 291106 og  Revurdering 190912

Splitad 2, 8970 Havndal - Miljøgodkendelse 201206 og Skift i dyretype 150715

Tuerne 5, 8970 Havndal - Miljøgodkendelse 070911  og Tillæg 040913 og Tillæg 020816

Ørrildvej 7, 8990 Fårup - Miljøgodkendelse 021209  og  Tillæg 201112  og Tillæg 291014 og Tillæg 221216

Østervangsvej 11, 8970 Havndal - Miljøgodkendelse 060711  og Tillæg 190613  og  Tillæg 040614

Østrupvej 59, 8930 Randers NØ - Miljøgodkendelse 270814 

IED Fjerkræbrug

Mariagervej 499A, 8981 Spentrup - Revurdering 021209

Stoubyvej 60, 8983 Gjerlev - Revurdering 290305 

Tustrupvej 2, 8960 Randers SØ - Miljøgodkendelse 090516