Gener fra landbrug

Døde dyr

Døde produktionsdyr opbevares på en måde, der sikrer dem mod ådselædende dyr og under sådanne forhold at opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smittestoffer.

Lugt

Lugt fra husdyrbrug stammer primært fra stalden, samt fra oplag og udbringning af husdyrgødning.

Skadedyr

Fluegener fra husdyrhold kan begrænses ved renlighed i stalden og forsvarlig opbevaring af gødningen. Stald og andre anlæg skal sikres mod indtrængen af rotter og deres levemuligheder skal begrænses ved en generel orden og renholdelse på husdyrbruget.

Støj

Hvordan du forholder dig til støj fra stald og andre faste anlæg, og fra anvendelse af køretøjer og redskaber på et landbrug.