Udbringning

Flydende husdyrgødning må med enkelte undtagelser ikke udbringes fra høst til 1. februar. Vi har samlet reglerne omkring udbringning i det nedenstående.

Hvor må der udbringes?

Generelt må udbringning af husdyrgødning ikke give anledning til unødige gener. 

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Hvordan må det udbringes?

Udbringning skal ske ved slangeudlægning, nedfældning e.l. Fast husdyrgødning og afgasset biomasse, der udbringes på ubevoksede arealer, skal nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer. På ubevoksede arealer og arealer med græs og tæt på følsom natur, skal der som hovedregel ske nedfældning af flydende husdyrgødning. 

Efter udbringning skal veje og andre kørearealer rengøres.

Hvornår må der udbringes?

I perioden fra høst, dog senest 1. oktober, til 1. februar må der som hovedregel ikke udbringes flydende husdyrgødning eller afgasset biomasse.

I perioden fra 1. september til 1. marts må der ikke udbringes flydende husdyrgødning i flerårlige afgrøder uden årlig høst.

I perioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udbringes fast husdyrgødning, ensilagesaft eller handelsgødning.

I perioden fra høst til 1. november må der ikke udbringes ensilagesaft på ubevoksede arealer, medmindre der er afgrøder den følgende vinter.

Vær opmærksom på, at:

  • udbringning må ikke ske på en måde, så der er risiko for, at gødningen kan blive skyllet i dræn, vandløb, søer eller kystvande.
  • udbringning på vandmættet, oversvømmet, snedækket eller frossen jord ikke er tilladt.
  • når udbringningen er afsluttet, skal landmand eller maskinstation efter behov foretage rengøring af veje og andre kørearealer.