Beholderkontrol

Ejere af gyllebeholdere større end 100 m³ skal selv sørge for kontrol af styrke og tæthed mindst hvert 10. år. Få hjælp til anmeldelse af beholderkontrol her.

Beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand med en kapacitet på 100 m³ eller derover, skal mindst hvert 10. år kontrolleres for styrke og tæthed. Ligger beholderen under 100 m fra åbne vandløb eller søer over 100 m2 skal beholderkontrol foretages hvert 5. år.

Den ansvarlige for driften af tanken skal selv anmelde beholderen til kontrol og betale alle udgifter.

I selvbetjeningsboksene herunder, kan du anmode om beholderkontrol eller erklære, at beholderen tages ud af drift.

Anmeldelser

Du skal anmelde din beholder til kontrol senest 6 måneder før kontrollen.

Anmodning om beholderkontrol (BE305)

Hvis beholderen tages ud af drift, skal det anmeldes til Randers Kommune. Beholderen skal rengøres og gøres uanvendelig.

Erklæring om at beholder tages ud af drift (BE310)