Landbrugsbyggeri

Hvad skal du gøre, hvis du ønsker at søge om at bygge avls- og driftsbyggeri, nyopførelse eller tilbygning til stuehuse, inddragelse af loftsrum til boligudvidelse i stuehuse samt boligudvidelse i tidligere avls- og driftsbygninger?

Skal du etablere/udvide eller lave bygningsmæssige ændringer i eller ved en landbrugsvirksomhed og stuehuse, skal du huske forud at søge om byggetilladelse.

Gå til ansøgningsformular

Byggeriet må ikke igangsættes, før du har fået byggetilladelse.

For hvilke kategorier skal jeg anmelde byggeriet?

Du skal anmelde byggeriet for følgende kategorier:

  • Gylletanke
  • Gyllelaguner
  • Møddingspladser
  • Ensilagepladser
  • Foderpladser
  • Vaskepladser
  • Maskinhuse
  • Halm-/foderlader
  • Siloer til korn- og foderopbevaring og lignende

For disse kategorier gælder, at har kommunen ikke reageret inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan byggearbejdet påbegyndes.

Er der søgt dispensation bortfalder 2-ugers fristen og du skal afvente kommunens afgørelse, inden byggeriet påbegyndes. Byggeriet må ikke igangsættes, før du har fået svar. Byggetilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt efter 1 år.

Vær desuden opmærksom på, at etablering, udvidelse eller ændring af bygninger, som skal anvendes i forbindelse med erhvervsmæssigt dyrehold, som regel kræver en forudgående miljøgodkendelse.

Gebyr

Når kommunen giver en byggetilladelse/kvittering for anmeldelse, vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.