Landbrugsbyggeri

Hvad skal du gøre, hvis du ønsker at søge om at bygge avls- og driftsbyggeri, nyopførelse eller tilbygning til stuehuse, inddragelse af loftsrum til boligudvidelse i stuehuse samt boligudvidelse i tidligere avls- og driftsbygninger?

Skal du etablere/udvide eller lave bygningsmæssige ændringer i eller ved en landbrugsvirksomhed og stuehuse, skal du huske forud at søge om byggetilladelse.

Gå til ansøgningsformular

Byggetilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt efter 1 år fra byggetilladelsen er meddelt.

Vær opmærksom på at etablering, udvidelse eller ændring af bygninger, som skal anvendes i forbindelse med erhvervsmæssigt dyrehold, som regel kræver en forudgående miljøgodkendelse.

Gebyr

Når kommunen giver en byggetilladelse, vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.