Pelsdyrfarme

Der gælder særlige regler for placering, indretning og drift af pelsdyrfarmes stalde og lagre.

Reglerne er fastsat i bekendtgørelsen om pelsdyrfarme.

Etablering, udvidelse eller ændring af pelsdyrfarme skal godkendes af kommunen i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Opbevaring og anvendelse af gødning fra pelsdyr skal ske efter samme regler som gælder for øvrige husdyr omfattet af Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).

Regler om afstande til naboer og kravet om opsamling af gødning er præciseret i en "Vejledning til pelsdyrbekendtgørelsen fra 2004".