Anmeldeordning

Ejer du et husdyrbrug, kan du foretage mindre ændringer uden en forudgående miljøgodkendelse.

Etablering, udvidelse eller ændring af bygninger m.m.

 • Halmlader, maskinhaller, kornsiloer, foderlagre, malkestalde eller malkeanlæg.
 • Ensilagepladser/siloer på maksimalt 3.000 m2.
 • Møddingsplads til maksimalt 100 DE (dyreenheder).
 • Gyllebeholder på maksimalt 4.000 m3.
 • Afprøvning af nye miljøeffektive løsninger.

Ændring af dyrehold

 • Tilbygning til eksisterende stald pga. dyrevelfærdskrav.
 • Skift mellem visse dyretyper uden samtidig udvidelse.
 • Udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde.
 • Omlægning til økologisk svinebrug.
 • Afgræsning af naturarealer. 

Ændring af miljøgodkendte udbringningsarealer

 • Udskiftning af bedriftens udbringningsarealer.
 • Udskiftning af gylleaftaler.
 • Ændring i den mængde gødning der indgår i din miljøgodkendelse.

Du skal anmelde ændringen til kommunen i henhold til §§ 25-37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Du kan anmelde ændringen ved at sende Landbrugsgruppen en mail på landbrug@randers.dk.

Bemærk! I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at få hjælp til beregningerne af LandboForeningen.

Projektet kan realiseres, hvis kommunen vurderer, at projektet medfører en ubetydelig påvirkning af miljøet (herunder de landskabelige værdier).

Bemærk, at du i de fleste tilfælde også skal have en byggetilladelse.

Læs mere om byggetilladelse