Husdyrhold

Efter Husdyrloven skal kommunen vurdere om etableringer, udvidelser eller ændringer af husdyrbrug større end 3 dyreenheder (DE) kræver miljøgodkendelse.

Husdyrbrug større end 3 dyreenheder (DE) betragtes som erhvervsmæssige husdyrbrug.

Enhver etablering, udvidelse eller ændring på et landbrug med et erhvervsmæssigt dyrehold skal anmeldes til kommunen. Kommunen tager stilling til om det anmeldte kræver en tilladelse.

Erhvervsmæssige husdyrbrug over 3 DE skal behandles efter husdyrloven:

  • Der er særlige grænser for:
Hobbydyrehold, ikke-erhvervsmæssig dyrehold Erhvervsmæssigt dyrehold Anmeldeordning