Husdyrhold

Efter Husdyrloven skal kommunen vurdere om etableringer, udvidelser eller ændringer af erhvervsmæssige husdyrbrug kræver miljøgodkendelse.

Enhver etablering, udvidelse eller ændring på et landbrug med et erhvervsmæssigt dyrehold skal anmeldes til kommunen.

Ændringer på landbrug med et erhvervsmæssigt husdyrhold større end 3 dyreenheder (DE) kan være godkendelsespligtige efter Husdyrloven. 

Kommunen tager stilling til om det anmeldte kræver en tilladelse.

 

Hobbydyrehold, ikke-erhvervsmæssig dyrehold Erhvervsmæssigt dyrehold Anmeldeordning